Signatura del Conveni de la FP dual

  • Post category:General

Educació i la indústria de les assegurances  impulsen la formació i la qualificació dels professionals del sector

 Avui al matí s’ha presentat un conveni de col·laboració signat pel Departament i les associacions representatives de la indústria de les assegurances a Catalunya

 L’objectiu és adequar les competències professionals dels estudiants perquè puguin treballar per a una asseguradora o un mediador d’assegurances i promoure l’FP dual

 El Departament d’Educació ha presentat aquest matí un conveni de col·laboració signat amb la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), la Asociación Española de Corredurías de Seguros (ADECOSE), els respectius Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, la Fundació Auditorium i el Col·legi d’Actuaris de Catalunya. L’objectiu és impulsar la formació i la qualificació dels professionals del sector de les assegurances per adequar-la a les necessitats de les diferents entitats i promoure l’FP dual.

 

El conveni reforça la promoció del cicle formatiu de grau superior d’Administració i finances –orientat a l’àmbit de la gestió d’assegurances- en tots els instituts dependents del Departament que l’imparteixen. Concretament, el cicle inclou dos mòduls formatius que permeten que el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona, a través de la seva Fundació Auditòrium, pugui acreditar a l’alumnat titulat per treballar en la mediació d’assegurances.

 

El primer mòdul inclou la formació específica de Tècnica d’Assegurances, amb una durada de 198 hores, compost per quatre unitats formatives: Introducció a les assegurances, Tècnica de subscripció de productes, Sinistres, i Indicadors i obligacions comptables. I el segon mòdul que s’ha incorporat és el de Gestió d’assegurances, amb una durada de 99 hores i amb tres unitats formatives: Habilitats clau en gestió d’assegurances, Eficiència i qualitat del servei i Digitalització d’assegurances.

 

FP dual en la gestió d’assegurances

 

Aquest programa d’FP dual en la gestió d’assegurances s’imparteix actualment en tres instituts. El conveni permetrà establir nous acords de col·laboració específics amb asseguradores, empreses, col·legiats i demés associats de les organitzacions signants, per continuar expandint aquest cicle d’FP orientat a l’àmbit de la gestió d’assegurances en modalitat dual.

 

L’objectiu final és millorar la inserció laboral dels professionals i futurs professionals del sector i satisfer la demanda de personal qualificat amb coneixements d’assegurances. El 85% dels alumnes de la primera promoció d’aquest cicle va rebre una oferta laboral de les empreses i corredories d’assegurances, on van realitzar la formació dual.

 

El Departament informarà als instituts de la seva titularitat, que imparteixen el cicle formatiu de grau superior Administració i finances, sobre les diferents actuacions previstes en el conveni. Així mateix, organitzarà la xarxa d’instituts per desenvolupar aquestes actuacions, i informarà, orientarà i assessorarà les entitats associades o col·legiades sobre els tràmits que hauran de dur a terme sobre la formació en alternança dual.

 

Per la seva banda, les entitats col·laboradores es comprometen, entre d’altres compromisos, a informar i orientar als seus associats o col·legiats sobre les competències professionals del cicle formatiu de grau superior Administració i finances especialitat en assegurances. També facilitaran experts en determinades activitats formatives que s’acordin, i promouran la participació d’aquestes entitats en les activitats i projectes dels instituts que imparteixen el cicle formatiu.

 

Aquest conveni estarà en vigor fins el 31 de desembre de 2023, amb possibilitat d’una pròrroga màxima de quatre anys.

 18 de febrer de 2020