Jornada amb Arag

  • Post category:General

El proper 29 de gener a les 10 del matí es celebrarà a la seu del Col·legi una jornada amb la companyia Arag, especialista en defensa jurídica general i principalment en defensa jurídica de l’auto i del seu conductor.

La jornada tindrà com a lema “Reclamació de danys materials i lesions derivades dels accidents de circulació” i serà impartida per Marta Dueñas que es Coordinadora de Sinistres d’Assegurança Directa.

Per la nostra entitat és important que una companyia amb un trajectòria com Arag vulguui començar les jornades de formacions al Col·legi de Tarragona de l’any 2020 i convidem a tots els col·legiats i agents a assistir donada la importància del tema a tractar.