Eleccions 2021

  • Post category:General

Després de la reunió celebrada ahir per la Junta de Govern, s’acorda la convocatòria d’eleccions a la Junta del Col·legi pel proper 21 d’Agost.

Els càrrecs que seran motiu d’elecció son President, Sots-President, Tresorer, Secretari i 5 vocals. Per què aquests càrrecs siguin escollits, han de tenir una antiguitat mínima d’un any com a col·legiats i haver satisfet la quota col·legial en el moment de presentar-se la candidatura.

Les eleccions es celebraran, en cas que fos necessari, el dia 21 d’Agost de 10 a 14 hores a la seu col·legial.