Conclusions de l’estudi banca i assegurances

  • Post category:General

La setmana passada es va presentar l’enquesta realitzada per GAD3 arran de les pràctiques abusives de la banca en la contractació d’assegurances.

Aquesta enquesta es va realitzar conjuntament amb l’Escola de Negocis d’Assegurances CECAS, que és pionera i la més antiga en la formació de professionals de la mediació i que actualment ofereix més d’un centenar de cursos relacionats amb el sector assegurador.

Us deixem un vídeo on el nostre President exposa les conclusions d’aquesta enquesta, que reflexa les pràctiques actuals del sector bancari.