Assamblea General – Memòria 2021

  • Post category:General

El passat 14 de Juny es va celebrar l’Assamblea General Anual del Col·legi a la seu de l’entitat, on es van presentar els comptes anuals, pressupost per l’any 2022 i les accions a empendre durant els següents exercicis. Tots els punts es van aprovar per unanimitat.

També es va aprovar la Memòria del 2021, que la podeu trobar seguidament

Memoria 2021 Colegi